Home 直播優惠 加一置業樓花團隊 特選河悅華庭搶手單位

加一置業樓花團隊 特選河悅華庭搶手單位

 

為何這麼多人追捧時代集團河悅華庭? 因為它是環保智能大廈,位處Highway 7 Warden,入場價7百幾元呎起,平過二手價 兼超低管理費。聯同加一置業樓花團隊,與時代集團合作無間,手上有搶手特色單位同香港移民同聲同氣,”傾DEAL 話咁易”

今個星期六,9月14日星島A1中文電台阿黃同康翠瑩去到 Birchmount 夾Hwy7以南,加一置業樓花團隊現場同你們一齊揀靚單位投資。立即致電647-933-3343

 

DJ: 黃安信,康翠瑩

日期: 9月14日

地址: 8200 Birchmount Road ( Birchmount夾Hwy7以南)

 

地圖請按此處